AMAZWE LYRICS

isimo kabza album cover

AMAZWE

Kabza De Small, Mthunzi, Mawhoo

Besidabul’ amazwe nawe
Sidabul’ amazwe nawe dali
Besidabula
Ohhh ohho
Sesidlule kokuningi nawe
Ngibong’ ukuthi awushintshi
Noma kutheni, wen’ uhlez’ unjalo
Ngiyabonga ntombi, ngiyabonga
Sesidlule kokuningi nawe
Ngibong’ ukuthi awushintshi
Noma kutheni, wen’ uhlez’ unjalo
Ngiyabonga ntombi, ngiyabonga, ngiyabonga
Ohhh, kade sikulendlela
K’dilik’ intaba, k’neth’ imvula
Namhlanje isbhakabhaka s’khanyis’ okwemsebe yelanga
Ohhh, kade sikulendlela
K’dilik’ intaba, k’neth’ imvula
Namhlanje isbhakabhaka s’khanyis’ okwemsebe yelanga
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la

You Might Also Like: SEDUCE ME LYRICS


Bath’ inhliziyo ayiphakelwa
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Besidabul’ amazwe nawe
Sidabul’ amazwe nawe dali
Besidabula
Sesidlule kokuningi nawe
Ngibong’ ukuthi awushintshi
Noma kutheni, wen’ uhlez’ unjalo
Ngiyabonga ntombi, ngiyabonga, ngiyabonga
Ohhh, kade sikulendlela
K’dilik’ intaba, k’neth’ imvula
Namhlanje isbhakabhaka s’khanyis’ okwemsebe yelanga
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Dali ubobuy’ uze ekhaya
Ubathsele uze la
Nasekhaya sebeyazi
Nhliziyo yam’ iphethwe nguwe
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa
Ngingagibel’ intaba yesandlwana
Ngingagibel’ intab’ iMbombela
Ngiyoze ngifike le
Angeke ngilale la
Bath’ inhliziyo ayiphakelwa

WATCH AMAZWE MUSIC VIDEO HERE

Start typing and press Enter to search