MAYE MAYE LYRICS

Maye Maye kelvin Momo single cover

MAYE MAYE

Babalwa M, kelvin Momo, Azana, Stixx

Wen unamandla
Ulichawe lami njalo
Wen unamandla
Unginika konkh’ okuhle
Uma nginawe
Ngivele ngigcwal’ injabulo
Uma nginawe
Ng’vele ng’mamatheke njalo

Oh oh hoo
Hlala lala
Hlala lala
Oh oh ho
Hlala lala
Hlala lala
Oh oh hoo
Hlala lala
Hlala lala
Oh oh hoo
Hlala lala

Unginika konkh’okuhle njalo
Unginika konkh’okuhle njalo
Unginika konkh’okuhle njalo
Unginika konkh’okuhle njalo
Oh oh hoo
Oh oh hoo
Oh oh hoo
Oh oh hoo

You Might Also Like: SEDUCE ME LYRICS

Unginika isizathu sokuphila
Njengob’ungekho angisakwazi nokulinda
Ngoba konkhe ngikuthwalel’ ubunzima
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Nkosi ngcel’ ungiph umoya wokulinda
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Ungifundise ukubonga nokuphila
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Oh oh hoo
Maye Maye Mayе
Maye Maye Maye
Oh oh hoo

Ngoba konkhе ngikuthwalel’ ubunzima
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Nkosi ngcel’ ungiph umoya wokulinda
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Unginika konkh’okuhle njalo
Unginika konkh’okuhle njalo
Unginika konkh’okuhle njalo
Unginika konkh’okuhle njalo
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Oh oh hoo
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Oh oh hoo
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Maye Maye Maye
Oh ohhhoooo
Maye Maye Maye

LISTEN TO ‘MAYE MAYE’ ON OUR PLAYLIST:

Apple Music

Start typing and press Enter to search