MASITHOKOZE

DJ Stokie, Eemoh

Da-da-da, ay-da-da, ay-yeah-ay
Da-da-da, ay-da-da, ay-yeah-ay
Da-da-da, ay-da-da, ay-yeah-ay
Da-da-da, ay-da-da, ay-yeah-ay

Nakuthanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana Iwami
Masakhe ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’Sibali
Nakuthanda ndiqhala ukwazi (ay, yeah)
Manje uthwele usana Iwami (ay, yeah)
Masakhe ikhaya sibemnandi (ay, yo)
Ngifuna ukuba ngu’ Sibali

ay-yeah-ay
ay-yeah-ay

You Might Also Like: FUNK 55 LYRICS

Masithokoze
Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Masithokoze, ay
Mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Masithokoze, ay
Mina nawe siqeda iminyaka

Ngakuthanda ndiqhala ukukwazi
Manje uthwele usana Iwami
Masakhe ikhaya sibemnandi
Ngifuna ukuba ngu’ Sibali
Nakuthanda ndiqhala ukwazi (ay, yeah)
Manje uthwele usana Iwami (ay, yeah)
Masakhe ikhaya sibemnandi (ay, yo)
Ngifuna ukuba ngu’ Sibali

Masithokoze
Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Masithokoze, ay
Mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Masithokoze
Ngoba mina nawe siqeda iminyaka
Masithokoze
Masithokoze, ay
Mina nawe siqeda iminyaka

Watch Masithokoze Music Video Here

Start typing and press Enter to search