FUNK 55

Shakes & Les, DBN Gogo, Zee Nxumalo, Chley, Ceeka

Dlala moshka
Asi hambe ngale msotra
Si yo dlala iRosmoda
Si hambe nabo Sotra
Ngafa iShoppers
Ngena ngale msotra
Sodlali Rosmorda

Dlala moshka
Asi hambe ngale msotra
Si yo dlala iRosmoda
Si hambe nabo Sotra
Ngafa iShoppers
Ngena ngale msotra
Sodlali Rosmorda

You Might Also Like: AMALOBOLA LYRICS

Dlala moshka
Asi hambe ngale msotra
Si yo dlala iRosmoda
Si hambe nabo Sotra
Ngafa iShoppers
Ngena ngale msotra
Sodlali Rosmorda

Ace of Spade anginayo
Moet, anginayo
Heinke
Shayi heinke
Ace of spade anginayo
Moët, anginayo
Heinke, shayi heinke
Heinke, Heinke

Listen to Funk 55 Here

Start typing and press Enter to search