AMALOBOLA LYRICS

Wela wela ngaphesheya
Sizofika nini na?
Ngoba ngilokhu ngik’indile
Awungi cingi wena na?
Bheka la ngikubukile
Aw’ welele
Kutheni ngathi uzozifihla
Aw’ziveze
Thumela imali yamalobolo
Bakikize
Hii hii, hii, hii
Hii hii, hii, hii
Hii hii, hii, hii
Nga thab’ukuthi, khawuz’veze
Hayahaha’khawuvele
Yizw’omalume bakumele
Hayahaha’bakumele
Hhay’umsesane u und’fandle
Hayahaha’und’faneleyo
Ngithemba wena ke my dali
Hayahaha’Ngek’uzung’dlale

You Might Also Like: MASITHOKOZE LYRICS

Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Maya
Maya
Maya
Maya
Hii hii! hii hii!
Hii hii, hii, hii
Hii hii, hii, hii
Maya
Maya
Maya
Maya
Hii hii! hii hii!
Hii hii, hii, hii
Hii hii, hii, hii
Maya
Maya
Maya
Maya
Wela wela ngaphesheya
Sizofika nini na?
Ngoba ngilokhu ngik’indile
Awungi cingi wena na?
Bheka la ngikubukilе
Aw’ welele
Kuthеni ngathi uzozifihla
Aw’ziveze
Thumela imali yamalobolo
Bakikize
Hii hii! hii hii
Hii hii, hii, hii
Hii hii, hii, hii
Thumela imali yamalobolo
Bakikize
Thumela imali yamalobolo
Bakikize
Nga thanb’ukuthi, khawuz’veze
Hayahaha’khawuvele
Yizw’omalume bakumele
Hayahah! Bakumele
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi
Yoh hhayi

Listen to Amalobola Here

Start typing and press Enter to search