AWUKHUZEKI LYRICS

[Intro]
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo

[Refrain]
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena

[Chorus]
Awukhuzeki, awusabuyi nasekhaya
(Wena ung’phatha kabi)
Awubambeki, awusalali nasekhaya
Awukhuzeki, awusalali nasekhaya
Awubambeki, awusabuyi nasekhaya

[Verse 1]
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Akasalal’ endlini yo
Akasalal’ endlini yo
Uphuz’ utshwala ub’suku bonke
Akasabuyi endlini
Uphuz’ utshwala ub’suku bonke
Akasabuyi endlini
Yilabangan’ bakhe, iyoyo
Yilabangan’ bakhe, iyoyo

You Might Also Like: ISGUBHU LYRICS

[Refrain]
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wеna, wena, wena
Kanti wena, wеna, wena

[Verse 2]
Ngathi sekuba umkhuba
Lento yakho yoku zula zula
Bengithi usuyakhula
Kanti wena usagcwele ukudlala
Heh, buy’ekhaya
Buy’ekhaya, ayaya, ayayayayaya

[Refrain]
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena
Kanti wena, wena, wena

Watch Awukhuzeki Music Video Here

Start typing and press Enter to search